مرکز کارآفرینی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

مرکز کارآفرینی علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در زمستان 1393 شروع به کار کرد. برای اطلاع رسانی هر چه بیشتر این سایت طراحی و پیاده سازی شد.

این سایت سه بخش اصلی دارد. بخش اول معرفی و اطلاعیه ها است. که در بخش معرفی به معرفی مرکز کارآفرینی  و اعضای تیم و سرمایه گزاران پرداخته شده است. قسمت دوم بخش ارسال ایده است در این قسمت می توان ایده های خودتون رو با ما در میان بگذارید و نظر کارشناسان رو بشنوید. و بخش سوم که اصلی ترین بخش است، سمینار ها است. در این بخش متن و صوت سمینارهای برگزار شده در دانشگاه قرار داده می شود تا دیگران نیز بتوان از آن استفاده کنند.

این سایت با استفاده از CMS جنگو یعنی Mezzanine طراحی و پیاده سازی شده است. برای UI این سایت نیز از Bootstrap استفاده شده است.