آموزیو

آموزیو یک مجموعه کامل برای رفع تمام نیاز های دانشجویان کنکور کارشناسی ارشد است. این مجموعه شامل چندین بخش است. این بخش ها شامل ویکی، پرسش و پاسخ و فروشگاه می باشد.

ویکی

در این بخش به معرفی رشته ها و درس ها و ضریب هر کدام پرداخته میشود. این قسمت شامل کارنامه دانشجویان سال های گذشته نیز هست.

پرسش و پاسخ

در این قسمت یک شبکه اجتماعی برای داوطلبان کنکور در نظر گرفته شده تا بتوانند از کمک یکدگیر استفاده کنند و در مورد هر چیزی که به کنکور ارشد مرتبط است گفت و گو کنند، از مقایسه کتاب ها و انتشارات ها گرفته تا داشنگاه ها و ....

فروشگاه

در این قسمت نیز محصولات که مد نظر این مجموعه هست به فروش خواهد رسید.

میتونید آموزیو رو از این جا مشاهد کنید.